top of page

 

מאז התחלתי את לימודי הפסיכולוגיה אספתי חוויות רבות 

 

נסיון קליני:

01/12/2014 - היום: הדרכה מקצועית של מנחות ארגון תהל"ה (עמותת תמיכה של הורים למען הורים לבני הקהילה הלהט"בית).

01/01/2014- היום: פסיכולוג קליני בקליניקה פרטית בתל אביב. 

01/05/2016- 31/12/2019: מדינת ישראל משרד הבריאות, המרכז הרפואי לבריאות הנפש באר יעקוב-נס ציונה. פסיכולוג קליני מומחה במחלקה אקוטית למבוגרים ולאחר מכן ביחידת טיפול יום קהילתי בלוד. ביצוע אבחונים אישיותיים, פסיכותרפיה אישית וקבוצתית (קבוצות דינמיות וקבוצות פסיכודרמה) והדרכת סטודנטים. 

01/04/2012- 15/08/15: מדינת ישראל משרד הבריאות, המרכז הרפואי שער מנשה. התמחות בפסיכולוגיה קלינית. ביצוע אבחונים אישיותיים ופסיכותרפיה אישית וקבוצתית (קבוצות דינמיות וקבוצות פסיכודרמה). עבדתי במסגרת מרפאת החוץ של המרכז, במחלקה שיקומית, במחלקה לתחלואה כפולה ובמחלקת טיפול יום.

 

01/10/2008- 30/06/2009: מרפאה פסיכיאטרית בבית החולים תל השומר. פרקטיקום בפסיכולוגיה קלינית במסגרת תוכנית ההשלמה לפסיכולוגיה קלינית.

 

01/02/2006- 30/06/2008: עמותת קש"ת, מרכז יום טיפולי לאסירים ברשיון. פסיכותרפיה אישית וקבוצתית (קבוצת פסיכודרמה וקבוצה דינמית), הערכות מסוכנות. 

 

01/08/2004- 30/10/2005: הוועד למלחמה באיידס. פסיכותרפיה קבוצתית באמצעות פסיכודרמה לאנשים החיים עם AIDS/HIV.

 

לימודים והכשרות:

2018 - לימודי טיפול באמצעות EMDR, שלב 1 ו-2.

2012: אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תואר שלישי (Ph.D.) בפסיכולוגיה.

2009: אוניברסטית תל אביב. תוכנית ההשלמה לפסיכולוגיה קלינית. 

2005: מכון כיוונים - מכון לפסיכודרמה וקבוצות. מטפל באמצעות פסיכודרמה.

2004: אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תואר שני (MA) בפסיכולוגיה חברתית.

2001: אוניברסיטת בו גוריון בנגב. תואר ראשון (BA) במדעי התנהגות. 

 

נסיון בהוראה:

01/07/2019 - היום: אוניברסיטת חיפה, מרצה בתוכנית לתואר שני (MA) בטיפול באמצעות פסיכודרמה בתוכנית למגזר החרדי (מכללת מבחר). מלמד סמינר אבחון והערכה בפסיכודרמה וסמינר טראומה ופסיכודרמה. 

01/11/2020 - 30/06/2022: מכללת סמינר הקיבוצים, מדריך ומרצה בתוכנית לתואר שני (MAAT) בטיפול באמצעות פסיכודרמה. לימדתי פסיכודרמה קלאסית וטיפול פרטני בפסיכודרמה באוכלוסיות מיוחדות. 

01/03/2007 - 01/03/2017: האוניברסיטה הפתוחה. מנחה בקורסים לתואר ראשון במחלקה לחינוך ופסיכולוגיה (מבוא לפסיכולוגיה, אישיות תיאוריה ומחקר, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה של המינים, פסיכולוגיה של השואה וליווי סטודנטים בכתיבת עבודה סמינריונית).

 

01/10/2007- 31/07/2014: אוניברסיטת בן גוריון בנגב - קמפוס אילת. מרצה בתוכנית הלימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה ומדעי התנהגות (פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה חברתית ואיידס, פסיכודרמה - תיאוריה ופרקטיקה, שיטות מחקר איכותניות).

 

01/10/2009- 30/06/2010: המכללה האקדמית ספיר. מרצה בתוכנית הלימודים לתואר ראשון בניהול המשאב האנושי (פסיכולוגיה חברתית).

 

 

 

החוויות הרבות שאספתי במהלך דרכי המקצועית חיזקו אצלי את האמונה ביכולתו של קשר טיפולי להניע תהליכי שינוי וצמיחה. 

 

bottom of page